O nás

Občanské sdružení Dalov pro život, o.s. (v současnosti Dalov pro život, zapsaný spolek) vzniklo v dubnu 2011 za účelem podpory kulturního a společenského života v místní části Šternberk - Dalov. Jak název napovídá, posláním sdružení je přetvořit Dalov v místo pro aktivní občanský život, který bude založen na vitálních mezigeneračních vazbách, respektu k tradicím a zodpovědném přístupu k místu, kde žijeme a které jednou bude dědictvím našich dětí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sdružení vzniklo tzv. na zelené louce a nenavazuje na tradici obdobného spolku působícího v obci již dříve, soustředí členové sdružení v současné době své veškeré síly vytvoření stabilního kulturního kalendáře, profesionalizaci činnosti a k navázání dialogu a následné spolupráce s partnerskými institucemi či organizacemi a již existujícími zájmovými uskupeními v obci.

 

Dalov pro život